Kiedy możesz starać się o odszkodowanie za pobyt w szpitalu?

Pobyt w szpitalu z pewnością nie jest miłym wspomnieniem i z pewnością nie zawsze można go przewidzieć. Warto zabezpieczyć się na ewentualną konieczność hospitalizacji i wykupić właściwą polisę ubezpieczeniową. Odszkodowanie za pobyt w szpitalu to rodzaj rekompensaty, która jest wypłacana choremu. Jest to bardzo pomocne świadczenie, które jest dla osoby chorej konkretnym wsparciem na czas rekonwalescencji, zwłaszcza że polski system ubezpieczeń społecznych daje gwarancję wypłaty niewielkiej kwoty, zwanej zasiłkiem chorobowym. Czy warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie i jak je uzyskać?

Zasiłek chorobowy – świadczenie społeczne

Podejmując pracę na zasadzie umowy o pracę, możemy być pewni że pracodawca odprowadza wszystkie obowiązkowe składki, w tym również na ubezpieczenie chorobowe. Zasiłek chorobowy jest realizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wypłatach miesięcznych, które wynoszą 70% podstawy wymiaru zatrudnienia. Za podstawę taką uznaje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które pracodawca wypłaca pracownikowi przez ostatnie 12 miesięcy kalendarzowych. Z tego wynika, że zasiłek chorobowy jest de facto wyłącznie formą rekompensaty za okres pobytu pracownika w szpitalu, a zatem okres w którym pracownik ten był niezdolny do wykonywania swoich obowiązków pracowniczych. Zauważmy, że wypłata ta nie rekompensuje w całości miesięcznego wynagrodzenia, a jest jedynie jego częścią.

Ubezpieczenie dodatkowe – dlaczego się na nie decydujemy?

Ubezpieczenie dodatkowe, gwarantujące otrzymanie konkretnej kwoty za pobyt w szpitalu, pozwala odzyskać część pieniędzy utraconych przez ten czas oraz zapłacić mniej za dalsze leczenie i specjalistyczne badania. Na taką rekompensatę możemy liczyć już na trzeci dzień pobytu w szpitalu, a ewentualna konieczność przedłużenia hospitalizacji zostanie również wliczona. Taka perspektywa realnej pomocy pozwala spokojnie żyć, nie martwiąc się o możliwe nieprzewidziane sytuacje związane z naszym zdrowiem.

Istnieje również możliwość rozszerzenia swojego pakietu ubezpieczeniowego i wykupienia gwarancji dodatkowych świadczeń w postaci odszkodowania za pobyt w szpitalu. Taka pomoc pokrywa nie tylko koszty dalszego leczenia, ale też organizację potrzebnej opieki medycznej. Jeżeli wykupimy takie ubezpieczenie, możemy być spokojni o:

  • dalszą diagnostykę medyczną,
  • specjalistyczne wizyty,
  • specjalistyczne badania,
  • rehabilitację,
  • specjalistyczne zabiegi.

Kiedy nie dostaniesz odszkodowania za pobyt w szpitalu?

Zanim podpiszesz umowę ubezpieczeniową, przeczytaj dokładnie wszystkie jej zapisy, a zwłaszcza ten, który opisuje okoliczności zdarzenia polisowego, umożliwiające firmie ubezpieczeniowej zablokowanie wypłacenia środków. Przede wszystkim, mowa tu o okolicznościach, w których osoba ubezpieczona działa na własną szkodę. Świadome narażenie zdrowia, poprzez udział w bójce, czy wypadek wskutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu itd, z pewnością pod takie okoliczności podchodzą i dają pełne prawo ubezpieczycielowi do niewypłacenia odszkodowania. Podobnie jest z pobytem w szpitalu związanym m.in. z ciążą, chorobą psychiczną, operacją plastyczną, czy zabiegami z zakresu medycyny estetycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *