Pozew zbiorowy czy indywidualny – co jest lepsze dla frankowiczów?

Dotychczasowe wyroki sądów wskazują na duże szanse frankowiczów w dochodzeniu roszczeń z tytułu nienależnie pobranych przez banki pieniędzy, w ramach kredytów w szwajcarskiej walucie. Dobrze wiedzieć kiedy warto zdecydować się na pozew zbiorowy a kiedy na indywidualny.

Jakie możliwości dochodzenia roszczeń mają frankowicze?

Podstawą dochodzenia roszczeń są uregulowania zawarte w kodeksie cywilnym dotyczące niedozwolonych zapisów umownych tzw. klauzul abuzywnych w obrocie z konsumentami. W sytuacji, w której postanowienia zawarte w umowie o kredyt we frankach, rażąco naruszają interesy kredytobiorcy lub nie zostały z nim indywidualnie uzgodnione, mogą zostać uznane za bezskuteczne. Jedną z możliwości jest złożenie w banku reklamacji, w której należy opisać wątpliwości dotyczące wzrostu salda zadłużenia, sposobu wyliczenia oprocentowania. Dobrze wiedzieć, że w jednej reklamacji można zamieścić wszystkie zastrzeżenia w stosunku do kwestionowanej umowy. Kiedy bank negatywnie ustosunkuje się do złożonego w reklamacji żądania zwrotu środków, warto skorzystać z możliwości przeprowadzenia postępowania interwencyjnego z udziałem Rzecznika Finansowego, w tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek. Jeżeli wymienione środki nie przyniosą spodziewanych efektów, należy skierować sprawę do sądu. Frankowicze mogą złożyć pozew indywidualny lub zbiorowy, co warto skonsultować z adwokatem, skomplikowane zapisy w zawartej z bankiem umowie dobrze omówić ze specjalistą. Warto pamiętać, że w sądowej batalii bank reprezentuje sztab wysokiej klasy adwokatów.

Kredyt we frankach a pozew zbiorowy

W przypadku kredytów we frankach skonstruowanie pozwu zbiorowego bywa problematyczne, cała procedura bywa w tym przypadku czasochłonna. Powództwo zbiorowe umożliwia dochodzenie roszczeń grupie co najmniej 10 osób, które domagają się praw jednego rodzaju, opartych na tej samej podstawie prawnej i faktycznej. Decydując się na ten sposób walki o unieważnienie poszczególnych zapisów lub nawet całej zawartej z bankiem umowy i zwrot nienależnie pobranych kwot wszyscy, ujęci w pozwie, frankowicze muszą liczyć się z ujednoliceniem żądań. Dotyczy to również kwoty o jaką się ubiegają, wszyscy członkowie pozwu muszą wyrazić zgodę na zryczałtowane wyliczenie dochodzonej sumy. Jest to opcja nieopłacalna, kiedy pomiędzy wysokością każdego ze zobowiązań występują znaczne różnice. Zaletą takiego rozwiązania są niższe koszty prowadzenia sprawy niż w przypadku pojedynczego zlecenia.

Frankowicze – pozew indywidualny

Pozew indywidualny jest zdecydowanie bardziej opłacalną koncepcją na walkę w sądzie o utracone pieniądze. Dają dużo większą, niż w przypadku pozwu zbiorowego, szansę na krótszy czas postępowania. Pozwala również na dopasowanie strategii procesowej do indywidualnej sytuacji frankowicza, do warunków konkretnej umowy. Często umożliwia również dochodzenie większych kwot nienależnie pobranych środków. Prawnik, któremu zostaje powierzona sprawa i reprezentuje interesy klienta banku przed sądem może skupić się wyłącznie na problemie jednego klienta, poświęcić mu czas oraz uwagę, co przekłada się na większe szanse wygranej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *